30 ნოემბერს ისტორიის პედაგოგმა ე. ანჯაფარიძემ მე-7 გ კლასში ჩაატარა საკლასო ღონისძიება, თემაზე: „მსოფლიო რელიგიები“.

აღნიშნულ თემასთან დაკავშირებით მოსწავლეებმა მოიძიეს ინფორმაცია, ისაუბრეს იუდაიზმის, ქრისტიანობის, ისლამისა და ბუდიზმის ჩამოყალიბება-გავრცელებაზე. მონოტოისტური რელიგიების უპირატესობაზე. დაამზადეს კედლის გაზეთები.