30 ნოემბერს, ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების მასწავლებელმა ე. მელაძემ 1ა კლასში განახორციელა საგნობრივი პროექტი, სახელწოდებით: ,, ხატვა ფიგურებით”.

მოსწავლებმა ელექტრონულ ფორმატში შექმნეს სხვადასხვა ნამუშევარი, აპლიკაციების გამოყენებით მოამზადეს ორიგინალური ნახატები.