6 ნოემბერს სამოქალაქო განათლების მასწავლებელმა ნ. ნიფარიშვილმა მე-10 კლასში განახორციელა პროექტი, სახელწოდებით „პიროვნება“.

მოსწავლეებმა განიხილეს პიროვნების ჩამოყალიბების პროცესი და მისი როლი  საერთო სამოქალაქო ცხოვრებაში.

მოსწავლეებმა წარმოადგინეს კედლის გაზეთები, რეფერატები და სლაიდ შოუ თემასთან დაკავშირებვბით.