30 ნოემბერს, ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების მასწავლებელმა ე. მელაძემ 1გ კლასში განახორციელა საგნობრივი პროექტი, სახელწოდებით: ,, აპლიკაციები”.

მოსწავლებმა ელექტრონულ ფორმატში შექმნეს სხვადასხვა ნამუშევარი პროგრამა “point”-ში, აპლიკაციების გამოყენებით მოამზადეს ნახატები.