29 ნოემბერს VI / ა კლასის მოსწავლეებმა, ისტორიის მასწავლებლის ხ. ფანცულაიას დახმარებით წარმოადგინეს პროექტი, თემაზე:  ,,საქართველოში მცხოვრები ეთნოსები და მათი რელიგიები”.

მრავალფეროვან მასალაზე დაყრდნობით ბავშვებმა შეძლეს ინფორმაციის გადმოცემა სხვადასვა ეროვნების ადამიანებზე: მათი რაოდენობის, რელიგიების და სხვა მონაცემების მიხედვით. იმსჯელეს თუ რით განსხვავდებიან საქართველოში მცხოვრები განსხვავებული ჯგუფები ერთმანეთისგან.