7 აპრილს ბუნებისმეტყველებისა და ინგლისური ენის მასწავლებლებმა თამარ კუბლაშვილმა და მელანო ბოჭორიშვილმა მე-4 ბ კლასში ჩაატარეს თანამშრომლობითი გაკვეთილი, თემაზე: „ინკები“.

მოსწავლეებმა მიიღეს დამატებითი ინფორმაცია მათი ადგილმდებარეობისა და ტრადიციების შესახებ.  შეასრულეს დავალებები, როგორც ინგლისურად ასევე ქართულ ენაზე.  კლასის ორგანიზების ფორმებიი იყო ჯგუფური და ისინი მუშაობდნენ წყვილებშიც.