1 ივნისს მ. ჭეიშვილმა თავის სადამრიგებლო მე-5 ა კლასში განახორციელა სადამრიგებლო პროექტი, თემაზე: “ჩვენ და აუტიზმი”.

მოსწავლეებმა მოიძიეს და წარმოადგინეს ინფორმაცია დაავადების შესახებ, ნახეს ფილმი, იმსჯელეს, რატომ იქცევა მათი თანატოლი ამა თუ იმ სიტუაციაში მათგან განსხვავებულად, რით ჰგვანან და განსხვავდებიან სსსმ და ტიპიური მოსწვლეები, შეაფასეს სასკოლო გარემოს გავლენა სასწავლო და ქცევითი უნარების შეძენა ამოქმედებაზე, შექმნეს კედლის გაზეთი.