გურანდა ჭკადუა1991 წელს დაამთავრა . ჯავახიშვილის სახელობის თსუ სოხუმის ფილიალი, ფილოლოგიის ფაკულტეტი, მიენიჭა მაგისტრის ხარისხი.

პედაგოგად მუშაობის გამოცდილება 11 წელი.

2003 წლიდან მუშაობს სსიპ 136- საჯარო სკოლაში ინგლისური ენის მასწავლებლად.