ხათუნა ფანცულაია 21995 წელს დაამთავრა . ჯავახიშვილის სახელობის თბილისისი სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ისტორიის ფაკულტეტი, მიენიჭა მაგისტრის ხარისხი.

პედაგოგად მუშაობის გამოცდილება 7 წელი.

2008 წლიდან მუშაობს 136- საჯარო სკოლაშ ისტორიის მასწავლებლად.