ქსენია ხუდაბაშევა2005 წელს დაამთავრა . ჭავჭავაძს სახელობის ენისა და კულტურის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, პედაგოგიური ფაკულტეტი, მიენიჭა ბაკალავრის ხარისხი.

პედაგოგად მუშაობის გამოცდილება 9 წელი

2009 წლიდან მუშაობს სსიპ 136- საჯარო სკოლაში ინგლისური ენის მასწავლებლად.

არის სერთიფიცირებული პედაგოგი.