კათედრაზე გაერთიანებულია შემდეგი სავალდებულო საგნები:

. პირველი უცხოური ენა, ინგლისური ენა  – (ისწავლება I-XII კლასებში);

ბ. მეორე უცხოური ენა, გერმანული ენა – (ისწავლება X; XII კლასებში), ხოლო როგორც მესამე არჩევითი ენა ისწავლება (ისწავლება XI; XII;  კლასებში).

კათედრის თავჯდომარეა მოშენსკაია ვიქტორია

კათედრის წევრები:

  1. ბოჭორიშვილი მელანო;
  2. ხუდაბაშევა ქსენია;
  3. ჭკადუა გურანდა;
  4. ნატალია ნებიერიძე;
  5. ქინქლაძე ლიანა (გერმანული ენა);