მაია გურასპიშვილიმაია გურასპიშვილი

 1995 წელს დაამთავრა . ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მიენიჭა მაგისტრის ხარისხი. 2000 წელს დაამთავრა თსუის ასპირანტურა, შუა საუკუნეების კათედრა.

პედაგოგად მუშაობის გამოცდილება 5 წელი.

2009 წლიდან მუშაობს 136- საჯარო სკოლაში სამოქალაქო განათლების მასწავლებლად.