კათედრაზე გაერთიანებულია შემდეგი სავალდებულო საგნები:

ა. ბუნებისმეტყველება (ისწავლება I-VI კლასებში);

ბ. საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების საფუძვლები (ისწავლებაVII კლასში);

გ. ბიოლოგია (ისწავლება VIII-XI კლასებში);

დ. ფიზიკა (ისწავლება VIII-XI კლასებში);

ე.  ქიმია (ისწავლებაVIII-XI კლასებში);

კათედრის თავჯდომარეა ქვათაძე ქეთევან

კათედრის წევრები:

  1. დვალი ეთერ;
  2. კუბლაშვილი თამარ;
  3. ნელი ვიალოვი;
  4. ჩორგოლაშვილი ნინო;
  5. გოზალოვა კარინა;
  6. უშანგიშვილი ლუდმილა
  7. ხარებავა მაია;
  8. ირინე ინჯგია;
  9. როზა ვიალოვა;