1981 წელს დაამთავრა სასოფლოსამეურნეო ინსტიტუტი, ინჟინერ მექანიკოსის კათედრა, მიენიჭა მაგისტრის ხარისხი. 1999 წელს დაამთავრა საქ. პედაგოგთა კვალიფიკაციის ამაღლებისა და გადამზადების ინსტიტუტი, დაწყებითი კლასების პედაგოგიკის სპეციალობით.

პედაგოგად მუშაობის გამოცდილება 19 წელი.

2002 წლ;იდან მუშაობს 136- საჯარო სკოლაში მათემატიკის მასწავლებლად.