20150425_2130581992 წელს დაამთავრა . პუშკინის სახელობის სახელმწიფო პედაგოგიური უნივერსიტეტი, მიიღო მაგისტრის ხარისხი.

პედაგოგად მუშაობის გამოცდილება აქვს 24 წელი.

1990 წლიდან მუშაობს სსიპ . თბილისის 136- საჯარო სკოლაში დაწყებითი კლასების ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებლად.