1998 წელს დაამთავრა . გოგებაშვილის სახელობის სახელმწიფო უმაღლესი პედაგოგიური სასწავლებელი (კოლეჯი), ხარისხიმაგისტრი.

პედაგოგად მუშაობის გამოცდილება 16 წელი

2006 წლიდან მუშაობს სსიპ . თბილისის 136 საჯარო სკოლაში დაწყებითი კლასების ქართული ენისა და ლიტერატურის პედაგოგად.