მაია ხარებავა1990 წელს დაამთავრა . ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ფიზიკის ფაკულტეტი, მიენიჭა მაგისტრის ხარისხი.

პედაგოგად მუშაობის გამოცდილება 12 წელი.

2002 წლიდან მუშაობს 136- საჯარო სკოლაში ფიზიკის მასწავლებლად.