კათედრაზე გაერთიანებულია შემდეგი სავალდებულო საგნები:

ა. მათემატიკა – (ისწავლება I-XII კლასებში);

ბ. ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები – (ისწავლება I; V; VI კლასებში და ასევე X; XI-XII კლასებში);

კათედრის თავჯდომარეა გოგიჩაშვილი ინგა;

კათედრის წევრები:

  1. ლუდმილა უშანგიშვილი;
  2. პავლოვა ნადეჟდა;
  3. მელაძე ლარისა;
  4. მარჯანიძე ინგა;
  5. კეკელიძე ნინო;
  6. თედიაშვილი ფიქრია;
  7. ლანა ალადაშვილი;
  8. მელაძე ეკატერინე (ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები).