1970 წელს დაამთავრა . ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ფიზიკის ფაკულტეტი, მიენიჭა მაგისტრის ხარისხი.

პედაგოგად მუშაობის გამოცდილება 16 წელი.

2011 წლიდან მუშაობს 136- საჯარო სკოლაში ფიზიკისა და მათემატიკის მასწავლებლად.