ინგა მარჯანიძე1995 წელს დაამთავრა . ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, კიბერნეტიკა და გამოყენებითი მათემატიკის ფაკულტეტი, მიენიჭა მაგისტრის ხარისხი.

პედაგოგად მუშაობის გამოცდილება 19 წელი.

2002 წლიდან მუშაობს 136- საჯარო სკოლაში მათემატიკის მასწავლებლად.