1984 წელს დაამთავრა სამხრეთ ოსეთის სახელმწიფო პედაგოგიური უნივერსიტეტი, ფილოლოგიის ფაკულტეტი, მიენიჭა მაგისტრის ხარისხი.

პედაგოგად მუშაობის გამოცდილება 29 წელი.

1987 წლიდან მუშაობს სსიპ . თბილისის 136- საჯარო სკოლაში რუსული ენის მასწავლებლად.