1994 წელს დაამთავრა საქართველოს ტექნიკური შემოქმედების და პატენტმცოდნეობის ინსტიტუტი, ეკონომიკის ფაკულტეტი.

პედაგოგად მუშაობის გამოცდილება 20 წელი.

1994 წლიდან მუშაობს 136- საჯარო სკოლაში ფიზკულტურის მასწავლებლად.