2006 წელს დაამთავრა . ჭავჭავაძის სახელობის უნივერსიტეტი, ბიზნესის, სამართლისა და სოციალური მეცნიერების ფაკულტეტი, მიენიჭა მაგისტრის ხარისხი.

პედაგოგად მუშაობის გამოცდილება 6 წელი.

2011 წლიდან მუშაობს 136 საჯარო სკოლაში ისტის მასწავლებლად.