1975 ელს დაამთავრა სამხრეთ ოსეთის სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტი, ისტორიის ფაკულტეტი, მიენიჭა მაგისტრის ხარისხი.

პედაგოგად მუშაობის გამოცდილება 39 წელი.

2001 წლიდან მუშაობს 136- საჯარო სკოლაში ისტორიის მასწავლებლად.