პირადი ინფორroza vialovaმაცია

სახელი:

როზა

გვარი:

ვიალოვა

დაბადების თარიღი (რიცხვი, თვე, წელი):

27.10. 1950.

საკონტაქტო ინფორმაცია

მისამართი:

ქ. თბილისის, ბაღნარის 46

ტელეფონის ნომერი:

2625552

ელ-ფოსტა:

roza_50@mail.ru

ზოგადი განათლება

სკოლის დასახელება სწავლის პერიოდი (წლები)

ქ. თბილისი 119-ე საშუალო სკოლა

1957-1967წწ.

უმაღლესი განათლება

უნივერსიტეტის დასახელება სწავლის პერიოდი (წლები) მიღწეული კვალიფიკაცია, ხარისხი

ქ. თბილისის ა.ს პუშკინის სახ. პედაგოგიური ინსტიტუტი

1967-1971წწ.

ქიმიის მასწავლებელი, მაგისტრი

პროფესიული განვითარების და პროფესიული გადამზადების კურსები:

კურსის დასახელება ორგანიზაციის დასახელება სწავლის პერიოდი

კომპიუტერული ტრეინინგი “ირმის ნახტომი”

საქ. განათლების სამინისტრო

2006წ. ივნისი

პროფესიული უნარები “მოსწავლეებთან ,მშობლებთან და კოლეგებთან ურთიერთობა”

ასოციაცია ”მშვიდობა და განათლება”

2010წ. ივლისი

სატრენინგო კურსი “ვირტუალური ლაბორატორია”

ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრი

2010 წ.

სატრენინგო კურსი “ქიმია ექსპერიმენტალური ნაწილი”

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი

2012წ.

პედაგოგიური გამოცდილება ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლებში

სკოლის დასახელება სწავლების პერიოდი საგანი (საგნები) კლასები

მცხეთის #1 საშუალო სკოლა

თბილისის #120 საშუალო სკოლა

თბილისის #136 საჯარო სკოლა

მოსკოვის #430 საშუალო სკოლა

თბილისის #136 საჯარო სკოლა

1971-1984წწ.

1979-1993წწ.

1993-1997 წწ.

1997-2000წწ.

2000წლიდან

ქიმია

ქიმია

ქიმია

ქიმია

ქიმია

8,9,10,11

8,9,10,11

8,9,10,11

8,9,10,11

9-12

სულ მასწავლებლად მუშაობის სტაჟი (წლების რაოდენობა):

43

დამატებითი ინფორმაცია

კარგად ფლობს რუსულ და ქართულ ენებს, გერმანულს ლექსიკონის საშუალებით.

არის სერთიფიცირებული პედაგოგი  (ქიმია 8-12კლ.)

და სერთიფიცირებული ქიმიის ექსპერიმენტულ ნაწილში