კათედრაზე გაერთიანებულია შემდეგი სავალდებულო საგნები:

ა.  სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება (ისწავლება I-IX კლასებში);

ბ.  მუსიკა (ისწავლება I-IX კლასებში);

გ. სპორტი (ისწავლება I-XII კლასებში) – ზოგადი სპორტი (I-VI კლასებში), ხოლო VII-XII კლასებში არჩეულია  კალათბურთი, ხელბურთი და ფრენბურთი.

კათედრის თავჯდომერეა თეა კობახიძე

კათედრის წევრები:

  1. თეა გულუაშვილი;
  2. მაია ქობულაძე;
  3. ინგა კახაძე;
  4. ინგა ადახი;
  5. სოფო სიმონიანი;
  6. თამთა ონანაშვილი
  7. ვახტანგ გაგუა
  8. ვლადიმერ ოგანესიანი.