1996 წელს დაამთავრა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ფილოლოგიის ფაკულტეტი.

მიენიჭა მაგისტრის ხარისხი.

20 წელია მუშაობს პედაგოგად.

2002 წლიდან მუშაობს ქ. თბილისის N136 საჯარო სკოლაში ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებლად.

არის სერტიფიცირებული პედაგოგი.