კათედრაზე გაერთიანებულია შემდეგი სავალდებულო საგნები:

ა. ქართული ენა და ლიტერატურა (ისწავლება I-XII კლასებში);

ბ. ქართული, როგორც მეორე ენა  (ისწავლება IX-XII კლასებში).

კათედრის თავჯდომარეა ყურაშვილი ეკატერინე

კათედრის წევრები: 

  1. ჩემია თინათინი;
  2. რეხვიაშვილი მარინე;
  3. ყაჭეიშვილი ნინო;
  4. ნატალია სარალიძე;
  5. ყურაშვილი ქეთევანი;
  6. ეკატერინე ვარდოსანიძე;
  7. კაციტაძე მაკა;
  8. გაბუნია მაკა;
  9. ჭეიშვილი მზია;
  10. სამანიშვილი ნატო;