ზოგადი ინფორმაცია
 სახელი, გვარი                            ნატო მაისურაძე  
 დაბადების თარიღი  22.05.1985
მისამართი  თბილისი, სამგორის  ქ.  კ.30  ბ.3
საკონტაქტო ტელეფონი  მობილური + (995) 591415111
ელ-ფოსტა natalia.maisuradze1@gmail.com

 

ზოგადი განათლება 
სწავლების პერიოდი სკოლის დასახელება
1991–2002 ქ. თბილისის N139 საშუალო სკოლა

 

უმაღლესი  განათლება

 

თარიღი სასწავლო დაწესებულება სპეციალობა ხარისხი
2002-2007 ილია ჭავჭავაძის სახელობის თბილისის  სახელმწიფო უნივერსიტეტი ისტორია- სამართალმცოდნეობა მაგისტრი

 

ტრენინგები და კურსები 
თარიღი სასწავლო დაწესებულება ტრენინგ/კურსის დასახელება
2006-2007      ეს.ო.ეს ლენდი  (S.O.S. Land). საოფისე პროგრამები და ინგლისური ენა

 

სამუშაო  გამოცდილება 
ორგანიზაცია      სსიპ ქალაქ თბილისის #136 საჯარო სკოლა
მიღების თარიღი                       01.08.2009
განთავისუფლების თარიღი    დღემდე
დაკავებული თანამდებობა  საქმისმწარმოებელი

 

ენები
ენების ფლობა
ქართული მშობლიური
ინგლისური საშუალოდ
რუსული საშუალოდ

 

კომპიუტერული პროგრამები 
                   პროგრამები

Microsoft Office Exce
კარგად

Microsoft Office Word
კარგად

Microsoft Office PowerPoint
კარგად

Microsoft Office Outlook
კარგად

Internet
კარგად