ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის “ინფორმაციის თავისუფლების” თავით გათვალისწინებული ანგარიშები – 2016 წ.

საქართველოს პრეზიდენტს

საქართველოს პარლამენტის თავჯდომარეს

საქართველოს პრემიერ – მინისტრს

სსიპ – საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს

ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 49-ე მუხლით გათვალისწინებული ანგარიშები – 2015 წ.

საქართველოს პრეზიდენტს

საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს

საქართველოს პრემიერ–მინისტრს

სსიპ – საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს

ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 49-ე მუხლით გათვალისწინებული ანგარიშები – 2014 წ.

საქართველოს პრეზიდენტს

საქართველოს პარლამენტს

საქართველოს პრემიერ-მინისტრს

საკანონმდებლო მაცნეს