2014/15 ს/წელს მუშაობს სამეურვეო საბჭო შემდეგი შემადგენლობით:

თავჯდომარე – ნატო სამანიშვილი

წევრები: 

 1. ეკატერინე ვარდოსანიძე (სამეურვეო საბჭოს მდივანი)
 2. თინათინ ჩემია სამეურვეო საბჭოს წევრი მასწავლებელი
 3. მაია ხარებავა სამეურვეო საბჭოს წევრი მასწავლებელი
 4. ინგა ადახი სამეურვეო საბჭოს წევრი მასწავლებელი
 5. გალინა დემენტიევა სამეურვეო საბჭოს წევრი მასწავლებელი
 6. მ. ჭიჭიაშვილი სამეურვეო საბჭოს წევრი მშობელი
 7. ჯ. ხულორდავა სამეურვეო საბჭოს წევრი მშობელი
 8. ც. ქსოვრელი სამეურვეო საბჭოს წევრი მშობელი
 9. მ. ომიაძე სამეურვეო საბჭოს წევრი მშობელი
 10. შ. ლაგვილავა სამეურვეო საბჭოს წევრი მშობელი
 11. ი. ბაძგარაძე სამეურვეო საბჭოს წევრი მშობელი
 12. მოსწავლე თვითმართველობიდან – თაღიაშვილი ლევან (122 კლ)