2018/19 ს/წელს მუშაობს სამეურვეო საბჭო შემდეგი შემადგენლობით:

თავჯდომარეეკატერინე ვარდოსანიძე

წევრები: 

  1. ნატო სამანიშვილი (სამეურვეო საბჭოს მდივანი)
  2. ლანა ალადაშვილი სამეურვეო საბჭოს წევრი მასწავლებელი
  3. მანანა შარტავა სამეურვეო საბჭოს წევრი მასწავლებელი
  4. თეა გულუაშვილი სამეურვეო საბჭოს წევრი მასწავლებელი
  5. მელანო ბოჭორიშვილი სამეურვეო საბჭოს წევრი მასწავლებელი
  6. ნანა ახვლედიანი სამეურვეო საბჭოს წევრი მშობელი
  7. ნათია ჯებისაშვილი სამეურვეო საბჭოს წევრი მშობელი
  8. მოსწავლე თვითმართველობიდან – მარიამი დოლიაშვილი  (10 კლ)