2019/20 ს/წელს მუშაობს სამეურვეო საბჭო შემდეგი შემადგენლობით:

თავჯდომარე – მარინე რეხვიაშვილი

წევრები: 

  1. თამარ კუბლაშვილი (სამეურვეო საბჭოს მდივანი)
  2. ირმა რამიშვილი სამეურვეო საბჭოს წევრი მასწავლებელი
  3. თეა კობახიძე სამეურვეო საბჭოს წევრი მასწავლებელი
  4. ნინა ლიხაჩევა სამეურვეო საბჭოს წევრი მასწავლებელი
  5. ინგა ადახი სამეურვეო საბჭოს წევრი მასწავლებელი
  6. ია ულუმბეგაშვილი სამეურვეო საბჭოს წევრი მშობელი
  7. ანნა ბლიაძე სამეურვეო საბჭოს წევრი მშობელი
  8. ქემაშვილი ეკა სამეურვეო საბჭოს წევრი მშობელი
  9. მოსწავლე თვითმართველობიდან – მარიამი დოლიაშვილი  (11 კლ)