კათედრაზე გაერთიანებულია შემდეგი სავალდებულო საგნები:

ა. ჩვენი საქართველო  (ისწავლება V-VI  კლასებში);

ბ. საქართველოს და მსოფლიო ისტორია  (ისწავლება  VII- VIII, XI -XII  კლასებში);

გ.  საქართველოს ისტორია (ისწავლება  IX კლასში);

დ.  შესავალი ისტორიაში (ისწავლება  X კლასებში);

ე. გეოგრაფია  (ისწავლება VII- VIII კლასებში);

ვ. საქართველოს გეოგრაფია (ისწავლება IX კლასში);

ზ. მსოფლიოს გეოგრაფია (ისწავლება X კლასში);

თ. გლობალური პრობლემების გეოგრაფია (ისწავლება XI კლასში);

ი. სამოქალაქო განათლება (ისწავლება  IX-X კლასებში);

კ. სამოქალაქო თავდაცვა და უსაფრთხოება (ისწავლება IV, VIII და XII კლასებში);

ლ. საგზაო ნიშნები და მოძრაობის უსაფრთხოება (ისწავლება XI კლასში);

კათედრის თავჯდომარეა ანჯაფარიძე ეკატერინე

კათედრის წევრები:

  1. ნატალია პეტრიაშვილი;
  2. დოგუზოვი ეთერ;
  3. ფანცულაია ხათუნა;
  4. ტუმასიანი ელენე;
  5. რამიშვილი ირმა;
  6. გურასპიშვილი მაია;
  7. ტუმასიანი ელენე (სამოქალაქო თავდაცვა და უსაფრთხოება);
  8. ხაჩიძე მაკა;