კათედრაზე გაერთიანებულია შემდეგი სავალდებულო საგნები:

ა. მშობლიური ენა (არაქართულენოვანი სკოლებისათვის/სექტორებისათვის) – (ისწავლება IV- XII კლასებში);

ბ. რუსული ენა (არჩევითი და როგორც მეორე ენა) – (ისწავლება V; VII; VIII; IX; XI; XII კლასებში);

კათედრის თავჯდომარეა გალინა დემენტიევა

კათედრის წევრები:

  1. შარტავა მანანა;
  2. ნიფარიშვილი ნატალია;
  3. ლიხაჩევა ნინა;
  4. გუცაევა ზოია;