კათედრაზე გაერთიანებულია შემდეგი სავალდებულო საგნები:

ა. მშობლიური ენა (არაქართულენოვანი სკოლებისათვის/სექტორებისათვის) – (ისწავლება IX- XII კლასებში);

ბ. რუსული ენა (არჩევითი და როგორც მეორე ენა) – (ისწავლება V; VII; VIII; IX; XI; XII კლასებში);

კათედრის თავჯდომარეა შარტავა მანანა

კათედრის წევრები:

  1. გალინა დემენტიევა;
  2. ლიხაჩევა ნინა;
  3. გუცაევა ზოია;