2018/19 სასწავლო წელს სკოლაში ირიცხება 1036 მოსწავლე, რომლეც გადანაწილებულნი არიან კლასებში შემდეგნაირად.

დაწყებითი საფეხური

დამრიგებელი კლასი 15.01.2019 მოსწავლეთა რაოდენობა
ი. გოგიჩაშვილი I 29 29
მ. ჭეიშვილი I 29 29
ნ. ნებიერიძე I 28 28
მ. ბოჭორიშვილი I 29 29
ე. დვალი II 29 29
ნ. კეკელიძე II 28 28
მ. ქობულაძე II 29 29
მ. კაციტაძე III 29 29
ე. მელაძე IIIბ 29 29
ქ. ყურაშვილი IV 29 29
ნ. სამანიშვილი IV 28 28
გ. დემენტიევა V 29 29
ფ. თედიაშვილი V 29 29
მ. გაბუნია VI 35 35
ქ. ხუდაბაშევა VI 35 35

საბაზო საფეხური

დამრიგებელი კლასი 18.01.2016 მოსწავლეთა რაოდენობა
ხ. ფანცულაია VII 33 33
ი. რამიშვილი VII 30 30
ლ. ალადაშვილი VII 28 28
ე. ვარდოსანიძე VII 28 28
ვ. მოშენსკაია VIII 30 30
მ. რეხვიაშვილი VIII 27 27
ე. ყურაშვილი VIII 26 26
თ. გულუაშვილი VIII 27 27
მ. ხარებავა VIII 27 27
ნ. ნიფარიშვილი IX 29 29
ი. მარჯანიძე IX 31 31
ქ. რეხვიაშვილი IX 31 31
ე. ანჯაფარიძე IX 29 29

საშუალო საფეხური

დამრიგებელი კლასი 18.01.2016 მოსწავლეთა რაოდენობა
ნ. ლიხაჩევა X 12 12
ლ. ქინქლაძე X 20 20
ნ. პეტრიაშვილი X 23 23
თ. კუბლაშვილი X 24 24
ზ. გუცაევა XI 21 21
თ. ჩემია XI 23 23
გ. ჭკადუა XI 23 23
ე. დოგუზოვი XII 17 17
ქ. ქვათაძე XII 23 23
ნ. ყაჭეიშვილი XII 30 30