2019/20 სასწავლო წელს სკოლაში ირიცხება 1036 მოსწავლე, რომლეც გადანაწილებულნი არიან კლასებში შემდეგნაირად.

დაწყებითი საფეხური
დამრიგებელი კლასი 30.09.2019 მოსწავლეთა რაოდენობა
მ. გაბუნია I 29 29
ს. სიმონიანი I 29 29
ე. ვარდოსანიძე I 28 28
ი. გოგიჩაშვილი II 28 28
მ. ჭეიშვილი II 29 29
თ. კობახიძე II 29 29
მ. ბოჭორიშვილი II 28 28
ე. დვალი III 29 29
ნ. კეკელიძე III 29 29
მ. ქობულაძე III 28 28
მ. კაციტაძე IV 29 29
ე. მელაძე IV 29 29
ქ. ყურაშვილი V 29 29
ნ. სამანიშვილი V 29 29
გ. დემენტიევა VI 29 29
ფ. თედიაშვილი VI 28 28
საბაზო საფეხური
დამრიგებელი კლასი 30.09.2019 მოსწავლეთა რაოდენობა
ნ. ყაჭეიშვილი VII 35 35
ქ. ხუდაბაშევა VII 35 35
ხ. ფანცულაია VIII 34 34
ი. რამიშვილი VIII 30 30
ლ. ალადაშვილი VIII 30 30
ნ. ჩორგოლაშვილი VIII 30 30
ვ. მოშენსკაია IX 29 29
მ. რეხვიაშვილი IX 26 26
ე. ყურაშვილი IX 24 24
თ. გულუაშვილი IX 28 28
მ. ხარებავა IX 28 28
საშუალო საფეხური
დამრიგებელი კლასი 30.09.2019 მოსწავლეთა რაოდენობა
მ. შარტავა X 25 25
ი. მარჯანიძე X 30 30
ქ. ქვათაძე X 30 30
ე. ანჯაფარიძე X 28 28
ნ. ლიხაჩევა XI 12 12
ლ. ქინქლაძე XI 17 17
ნ. პეტრიაშვილი XI 22 22
თ. კუბლაშვილი XI 24 24
ზ. გუცაევა XII 20 20
თ. ჩემია XII 22 22
გ. ჭკადუა XII 24 24