2015/16 სასწავლო წელს სკოლაში ირიცხება 977 მოსწავლე, რომლეც გადანაწილებულნი არიან კლასებში შემდეგნაირად.

I საფეხური

დამრიგებელი კლასი 18.01.2016 მოსწავლეთა რაოდენობა
ქ. ყურაშვილი I 27 27
ნ. სამანიშვილი I 26 26
თ. კობახიძე 2 28 28
ფ. თედიაშვილი 2 28 28
მ. გაბუნია 3 33 33
მ. ბოჭორიშვილი 3 29 29
მ. ჭეიშვილი 4 29 29
ი. გოგიჩაშვილი 4 28 28
ლ. ალადაშვილი 4 29 29
ე. ვარდოსანიძე 4 30 30
ი. კახაძე 5 30 30
ნ. კეკელიძე 5 27 27
მ. ქობულაძე 5 28 28
თ. გულუაშვილი 5 27 27
ნ. ნებიერიძე 5 25 25
მ. არუთუნიანი 6 30 30
ნ. დვალი 6 30 30
მ. კაციტაძე 6 29 29
მ. შარტავა 6 28 28

II საფეხური

დამრიგებელი კლასი 18.01.2016 მოსწავლეთა რაოდენობა
ნ. ლიხაჩევა 7 22 22
ლ. ქინქლაძე 7 24 24
ნ. პეტრიაშვილი 7 25 25
თ. კუბლაშვილი 7 28 28
ზ. გუცაევა 8 30 30
ს. სიმონიანი 8 29 29
გ. ჭკადუა 8 27 27
ე. დოგუზოვა 8 25 25
ქ. ქვათაძე 9 28 28
ი. რამიშვილი 9 18 18
ნ. ყაჭეიშვილი 9 28 28

III საფეხური

დამრიგებელი კლასი 18.01.2016 მოსწავლეთა რაოდენობა
გ. დემენტიევა 10 11 11
ე.ყურაშვილი 10 25 25
ნ. ჩორგოლაშვილი 10 19 19
ე. ტუმასიანი 11 16 16
ხ. ფანცულაია 11 17 17
მ. რეხვიაშვილი 11 21 21
ნ. ნიფარიშვილი 12 15 15
ი. მარჯანიძე 12 17 17