მაია გოგალაძე2003 წელს დაამთავრა დავით გურამიშვილის სახელობის თბილისისი სახელმწიფო სასწავლებელი, ფილოლოგიის ფაკულტეტი. მიიღო მაგისტრის ხარისხი.

2006 წელს დაამთავრა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისისი სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასპირანტურა, თანამედროვე ქართული ენის კათედრა.

პედაგოგად მუშაობის გამოცდილება 9 წელი.

2009 წლიდან მუშაობს სსიპ . თბილისის 136- საჯარო სკოლაში ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებლად.

არის სერთიფიცირებული პედაგოგი.