მისამართი:   გლდანის  “ა”  მ/რ

ტელეფონი:   265-29-80