1981 წელს დაამთავრა ა. . პუშკინის სახელობის თბილისის სახელმწიფო პედაგოგიური უნივერსიტეტი, საბუნებისმეტყველო ფაკულტეტი, მიენიჭა მაგისტრის ხარისხი.

პედაგოგად მუშაობის გამოცდილება 14 წელი.

1996 წლიდან მუშაობს 136- საჯარო სკოლაში ქიმიის მასწავლებლად.