ქართული ენის კათედრა

რუსული ენის კათედრა

უცხოური ენების კათედრა

მათემატიკისა და ტექნოლოგიების კათედრა

საზოგადოებრივი მეცნიერებების კათედრა

საბუნებისმეტყველო კათედრა

ესთეტიკური აღზრდისა და სპორტის კათედრა