ქართული ენის კათედრა

რუსული ენის კათედრა

უცხოური ენების კათედრა

მათემატიკისა და ტექნიკური მეცნიერებების კათედრა

საზოგადოებრივი მეცნიერებების კათედრა

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების კათედრა

ესთეტიკური აღზრდისა და სპორტის კათედრა