1. ზოგადი ინფორმაცია
სახელი, გვარი, მამის სახელი ნინო კავთელიშვილი სერგოს ას.  10623822_765681890135245_5517255196089826176_o
დაბადების თარიღი 1984/10/20
დაბადების ადგილი  თბილისი
მოქალაქეობა საქართველოს
ელ-ფოსტა ninokavtelishvili@136skola.ge
ოჯახური მდგომარეობა დაოჯახებული
  1. უმაღლესი განათლება
თარიღი სასწავლო დაწესებულება სპეციალობა ხარისხი
2002 – 2007 ილია ჭავჭავაძის სახელობის უნივერსიტეტი ფიზიკა-ინფორმატიკა მაგისტრი
III.  სპეციალური უნარ-ჩვევები
ენების ფლობა
ქართული ძალიან კარგად
რუსული კარგად
  1. ტრენინგები და კურსები
თარიღი სასწავლო დაწესებულება ტრენინგ/კურსის დასახელება
12.12.06-01.29.07 კომპიუტერული ცენტრი „იმიჯი“ Windows XP, word, Excel, internet
18.09.07-10.10.07 ფონდი „ირმის ნახტომი“ ლინუქსის შემსწავლელი კურსი
17.06.08-03.07.08 საინფორმაციო ტექნოლოგიების ცენტრი „მზიური“ ვებტექნოლოგიების შემსწავლელი კურსი
1.06.08-29.07.08 სრს ბუღალტერთა მომზადების ცენტრი ბუღალტერთა აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტებისა და საგადასახადო სისტემის შემსწავლელი მოკლე კურსი
4.07.08-29.07.08 საინფორმაციო ტექნოლოგიების ცენტრი „მზიური“ „პერსონალური კომპიუტერი თანამედროვე ოფისში“
31.08.09 – 6.09.09 სსიპ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრი და საქართველოს სამეცნიერო-საგანმანათლებლო კომპიუტერული ქსელის ასოციაცია „გრენა“ Linux  და Windows ადმინისტრირების კურსი
  1. სამუშაო გამოცდილება

 

ორგანიზაცია      სუპერმარკეტი „რეალი“
მიღების თარიღი                       01.06.2004
განთავისუფლების თარიღი    30.09.2004
დაკავებული თანამდებობა  კონსულტანტი
ორგანიზაცია      სსიპ N6 საჯარო სკოლა
მიღების თარიღი                       01.10.2007
განთავისუფლების თარიღი    01.10.2008
დაკავებული თანამდებობა  საქმეთა მმართველი (ოფისმენეჯერი), ინფორმაციული მენეჯერი და ინფორმატიკის მასწავლებელი
ორგანიზაცია      ს/ს „პრივატბანკი“
მიღების თარიღი                       18.08.2010
განთავისუფლების თარიღი    01.02.2012
დაკავებული თანამდებობა  განვადების მენეჯერი
ორგანიზაცია      სსიპ ქ. თბილისის N136 საჯარო სკოლა
მიღების თარიღი                       16.09.2013
განთავისუფლების თარიღი    დღემდე
დაკავებული თანამდებობა  ინფორმაციული მენეჯერი