1983 წელს დაამთავრა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ფილოლოგიის ფაკულტეტი. მიენიჭა მაგისტრის ხარისხი.

აქვს პედაგოგად მუშაობის 28 წლიანი გამოცდილება.

1986 წლიდან მუშაობს ქალაქ თბილისის N136 საჯარო სკოლაში ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებლად.

არის სერთიფიცირებული პედაგოგი.