2018/19 ს/წ კენჭისყრის შედეგად სკოლის საბაზო და საშუალო საფეხურის მოსწავლეთა თვითმმართველობის წევრებად არჩეულ იქნენ შემდეგი კანდიდატები:

სკოლის მოსწავლეთა თვითმმართველობის წევრობის კანდიდატი მოსწავლეები საბაზო საფეხურიდან – 

 1. ჩიხლაძე ელიზავეტა (VII კლ)
 2. ხუტაშვილი თათა (VII კლ)
 3. გაბიდაური გიორგი (VII კლ)
 4. ბუჩუკური თათია (VII კლ)
 5. გასპაროვი ალექს (VIII კლ)
 6. მგალობლიშვილი ეკატერინე (VIII კლ)
 7. ქავთარაძე მარი (VIII კლ)
 8. მამოევი მაია (VIII კლ)
 9. თათრიშვილი გიორგი (VIII კლ)
 10. ჩუხატურიანი ლანა (IX კლ)
 11. ახობაძე გიორგი (IX კლ)
 12. ზივზივაძე ლიზი (IX კლ)
 13. გერგედავა ნიკოლოზ (IX კლ)

სკოლის მოსწავლეთა თვითმმართველობის წევრობის კანდიდატი მოსწავლეები საშუალო საფეხურიდან – 

 1. მალხასიანი მარიამ (X კლ)
 2. დოლიაშვილი მარიამ (X კლ)
 3. მგალობლიშვილი მარიამი (X კლ)
 4. გოგინაშვილი სერგი (X კლ)
 5. გოგუა ირინა (XI კლ)
 6. კუპატაძე ნიკა XI კლ)
 7. მუსელიანი მარიამ (XI კლ)
 8. მამუდოვი სუსანა (XII კლ)
 9. ცინდელიანი მარიამ (XII კლ)
 10. ხაჩიძე ლევანი (XII კლ)

წარმომადგენლები სკოლის მოსწავლეთა საშუალო საფეხურის თვითმმართველობიდან დისციპლინურ კომიტეტში:

 1. მუსელიანი მარიამ (XI კლ)
 2. მამუდოვი სუსანა (XII კლ)

წარმომადგენელი სამეურვეო საბჭოში თვითმართველობიდან – დოლიაშვილი მარიამ (X კლ)