2016/17 ს/წ კენჭისყრის შედეგად სკოლის საბაზო და საშუალო საფეხურის მოსწავლეთა თვითმმართველობის წევრებად არჩეულ იქნენ შემდეგი კანდიდატები:

სკოლის მოსწავლეთა თვითმმართველობის წევრობის კანდიდატი მოსწავლეები საბაზო საფეხურიდან – 

 1. ჩუხატურიანი ლანა (7 კლ)
 2. ჩაჩუა ანი (7 კლ)
 3. მაღალდაძე ნინო (7 კლ)
 4. ცერცვაძე ნანიკო (7 კლ)
 5. მალხასიანი მარიამ (8 კლ)
 6. დოლიაშვილი მარიამ (8 კლ)
 7. სოხაძე თათული (8 კლ)
 8. ოქროპირიძე ნინო (8 კლ)
 9. კაკაჩია ნინო (9 კლ) თავჯდომარე
 10. ტაველური მარიამ (9 კლ)
 11. მუსელიანი მარიამ (9 კლ)

სკოლის მოსწავლეთა თვითმმართველობის წევრობის კანდიდატი მოსწავლეები საშუალო საფეხურიდან – 

 1. ავლასტიმოვა ვიქტორია (10 კლ)
 2. პატარიძე ელისაბედ-ლიზი (10 კლ)
 3. თევდორაძე ლია (10 კლ) დისციპლინური წარმომადგენელი
 4. ნადირაშვილი მარიამ (11 კლ) დისციპლინური წარმომადგენელი
 5. ჩაჩანიძე ნიკა (11 კლ)
 6. ხაჩიძე გიორგი (10 კლ) თავჯდომარე – წარმომადგენელი სამეურვეოში
 7. ვახანია ანანო (11 კლ)
 8. სალოიანი გიორგი (12 კლ)
 9. მათიაშვილი სოფიკო (12 კლ)

წარმომადგენლები სკოლის მოსწავლეთა საშუალო საფეხურის თვითმმართველობიდან დისციპლინურ კომიტეტში:

1, თევდორაძე ლია 10 კლასი

2, ნადირაშვილი მარიამ 11კლასი

წარმომადგენელი სამეურვეო საბჭოში თვითმართველობიდან – ხაჩიძე გიორგი (10 კლ)