პირადი ინფორმაციაelza badashvili

სახელი: ელზა
გვარი: ბადაშვილი
დაბადების თარიღი (რიცხვი, თვე, წელი): 19.12.1965

საკონტაქტო ინფორმაცია

მისამართი: ქ.თბილისი.კლდიაშვილის ქ.N 15 .ბ.46
ტელეფონის ნომერი: 577 930036; 599 531321.
ელ-ფოსტა: 136skola@gmail.com; elzabadashvili@136skola.ge

ზოგადი განათლება

სკოლის დასახელება სწავლის პერიოდი (წლები)
ქ.თბილისის 48-ე საშუალო სკოლა 1971-1982

უმაღლესი განათლება

უნივერსიტეტის დასახელება სწავლის პერიოდი (წლები) მიღწეული კვალიფიკაცია, ხარისხი
ვ.ი.ლენინის სახ.პოლოტექნიკური ინსტიტუტი 1982-1987 ინჟინერ-ელექტრომექანიკოსი
ვ.ი.ლენინის სახ.პოლიტექნიკური ინსტიტუტის საზოგადოებრივ პროფესიათა ფაკულტეტი 1983-1986 სამართალმცოდნის საზოგადოებრივი პროფესია
თბილისის ს.ს. ორბელიანის სახ. სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტი 1992-1997 მათემატიკა,ინფორმატიკა და გამოთვლითი ტექნიკის მასწავლებელი.მაგისტრი
ი.გოგებაშვილის სახ. თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის განათლების სკოლის სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამის: განათლების მენეჯმენტი და საინფორმაციო ტექნოლოგიები 2009 -2012 განათლების მეცნიერებათა დოქტორი

პროფესიული განვითარების და პროფესიული გადამზადების კურსები:

კურსის დასახელება ორგანიზაციის დასახელება სწავლის პერიოდი
სკოლის ფინანსური მართვა USAID / EMP 05.02.2012წ.
„განათლების სისტემის დემოკრატიზაცია დაფინანსური გამჭვირვალეობა“(EDFT) „განათლების პოლიტიკის დაგეგმვისა და მართვის საერთაშორისო ინსტიტუტი“(EPPM)   USAID; SFSA 2004წ
სამოქალაქო განათლებაში ტრენერთა ტრენინგი ENGLISH TEACHERS ASSOCIATION OF GEORGIA 2004წ.
სამოქალაქო განათლება სკოლაში AMERICAN COUNCILS 2004წ
სამოქალაქო განათლება UMCOR ;  EIDHR 2005წ
„თვითმმართველობის მექანიზმების დამკვიდრება საქართველოს ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლებში“ თავისუფლების ინსტიტუტი 2006წ

პედაგოგიური გამოცდილება

 დასახელება სწავლების პერიოდი საგანი (საგნები) კლასები
ქ.თბილისის ინდუსტრიული ტექნიკუმი 1987-1996 ადმინისტრაციული სამართალი 9-10
ქ.თბილისის 136-ე საშ. სკოლა 2000-2003 მათემატიკა 5-6

 სამუშაო გამოცდილება:

დაწესებულების დასახელება მუშაობის პერიოდი თანამდებობა ძირითადი მოვალეობები
ქ.თბილისის ინდუსტრიული ტექნიკუმი 1987-1996 მასწავლებელი
ქ.თბილისის 136-ე საშ.სკოლა 1996-1998 დირექტორის მოადგილე
სსიპ ქ.თბილისის N 136 საჯარო სკოლა 1998-დღემდე დირექტორი
ახალი უმაღლესი სასწავლებელი 2013 – დღემდე ასისტენტ პროფესორი

დამატებითი ინფორმაცია

 

სამეცნიერო ნაშრომები

  1. ბადაშვილი ე. ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლის სტრატეგიული განვითარების პროგრამის რეალიზების ფინანსური მოდელი და მისი ანალიზი//I საერთაშორისო-სამეცნიერო კონფერენცია: კომპიუტერული მეცნიერება, განათლების მენეჯმენტი, სწავლების თანამედროვე ტექნოლოგიები. სამეცნიერო შრომები, თბილისი, 2011.
  2. ბადაშვილი ე. ზოგადსაგანმანათლებლო საშუალო სკოლის სტრატეგიული განვითარების ერთიანი საინფორმაციო სისტემის შექმნის დიდაქტიკა.საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები – მართვის ავტომატიზებული სისტემები #1 (10). თბილისი2011.
  3. Chachanidze G., Badashvili E. The Strategic Management Process//I საერთაშორისო-სამეცნიერო კონფერენცია: კომპიუტერული მეცნიერება, განათლების მენეჯმენტი, სწავლების თანამედროვე ტექნოლოგიები. სამეცნიერო შრომები, თბილისი, 2011.
  4. Badashvili E. The Didactics of Forming the General Information System of the Strategic Development at Secondary Schools. International Scientific-Technical Conference “Automated Control Systems and Modern Information Technologies” GTU, Tbilisi, Georgia 20 – 22 May, 2011.
  5. ბადაშვილი ე. სკოლის სტრატეგიული განვითარების მენეჯმენტში ანალოგიის გამოყენების პერსპექტივები. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტი“, #2(43), თბილისი, 2012.
  6. ბადაშვილი ე. ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლისსტრატეგიული განვითარების გეგმის აქტუალურობა და შინაარსი. საერთაშორისო  სამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტი“, #2(43), თბილისი, 2012.